fredag 6. mars 2015

Årsmøte referat 2015

ÅRSMØTE 2015, Referat
Det ble avholdt årsmøte fredag 06.mars kl.18.00 på Vindfjell.

Deltakere: Hans I. Tveitan, O.A.Kiste, Ronny Larsen, ,Ronny Ekli, Terje Berge, Lars Kåre Eide, Raino Johannessen, Ole Henrik Allum, Robin Tveitan

Agenda:

Åpning ved Leder:
- Godkjenning av agenda og innkalling
.
- Valg av møteleder (det kan velges egen ordstyrer), Leder
Terje Berge
- Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll, Møteleder
Ole Arne Kiste Hans I. Tveitan.
- Godkjenning av Årsberetning.
Godkjent
- Godkjenning av Regnskap, kasserer
Godkjent
- Medlemskontingent 2015 blir som følger:
Medlemskap
• Medlemskap uansett alder 500.-, inkludert kjøring
·         Støttemedlem 100.-
• Ikke medlemmer 100.-
• Tidstrening 50 kroner ekstra pr. trening

Valg: styret fra 2014 fortsetter 2015.
Valg:
Ole Arne Kiste, Leder , ikke på valg
Ronny Larsen, nestleder, valgt
Terje Berge, kasserer/sekretær, valgt.
Hans Inge Tveitan. ansv. Barnebane. Ikke på valg
Ansvar storbane Ronny Larsen, Ressurser: Lars Kåre Eide, Raino Johannessen, Ole Henrik Allum, Robin Tveitan

Innmeldte saker til medlemsmøte:
1.     Banegodkjenner: Aksjon Ole Arne Bestiller.
2.     Arbeid med nytt hopp gjøres ferdig: Aksjon Ronny
3.     All Star/klubbløp blir 7.juni Terje sjekker.
4.     Åpent enduroløp Flittig/Siljan 13.juni. Siljan bidrar med personell.
5.     Løp for de minste 50/65/85. Ansvarlig Hans Inge T. 15.august
6.     Dugnad våren 2015. Felles akjson
7.     Brakke: gulvbelegg gjøres ferdig. Aksjon Alle.
8.     Fikse tak Aksjon: Ole Arne.
9.     Hvit brakke, fikses opp Aksjon Hans Inge
10.  Sponsorsjef, følger opp sponsorer fra 2014.
11.  Barnebane: sette opp gjerde. Endre på trasè.
12.  Rydding av småtrær langs gjerde. Aksjon Ronny Ekli

Dersom noen har kjøreutstyr de ikke bruker har klubben behov for dette til rekrutteringssykkel.Hilsen årsmøtet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar